Bli med i kompostportalen

Har du et utsalgssted for kompostbasert jord du vil føre opp i Kompostportalen? Ta kontakt med kine.martinussen@avfallnorge.no for priser og informasjon.